Dé nr. 1 online horecazender

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op dit videoplatform (www.horecanederland.tv) van HorecaNederland.TV BV die haar hoofdkantoor heeft op Machlaan 5, 9761 TK, Eelde Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 69828776 (HorecaNederland.TV BV).

Door dit videoplatform te bezoeken en/of de op of via dit videoplatform aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke partijen en of intermediairs gereserveerd via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze partijen en of intermediairs.

Alle interviews op deze website bevatten persoonlijke meningen en standpunten van de desbetreffende geïnterviewde en weerspiegelen geenszins de standpunten of denkwijze van HorecaNederland.TV.

Met de toegang tot en het gebruik van deze site stem je als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen:

1. Dit videoplatform verstrekt informatie aan jou als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van dit videoplatform besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van het platform, wordt door de directie van HorecaNederland.TV BV uitdrukkelijk afgewezen.

HorecaNederland.TV BV ontleent de informatie over externe partijen en derden aan de informatie die door deze partijen en derden is verstrekt en kan daarom voor de juistheid van de informatie niet instaan. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissing om deze informatie al dan niet als waarheid aan te nemen en wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissing, ook niet als de oorzaak ligt in misverstanden over de door HorecaNederland.TV BV verstrekte informatie, onjuiste gegevens of verlies van gegevens.

2. De informatie op deze website wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via dit videoplatform aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

3. Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. HorecaNederland.TV BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

4. HorecaNederland.TV BV biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door de directie van HorecaNederland.TV BV uitdrukkelijk afgewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

HorecaNederland.TV BV, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via dit videoplatform aangeboden informatie (waaronder alle videomateriaal, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op dit videoplatform te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaNederland.TV BV of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijke gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaNederland.TV BV is het niet toegestaan links naar sites van HorecaNederland.TV BV weer te geven.

Toepasselijk recht

Op dit videoplatform en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Populairste afleveringen

Partners

Word stamgast!

Krijg gratis video's & goodies die je niet wilt missen

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.